Висновок автора

Висновок автора

Оцінюючи угоду Скоропадського – Краснова та всі наступні дії українського лідера, слід взяти до уваги продовження першої україно-української війни. Війни, власне, в українському таборі, якщо точніше – збіг у часі і просторі принаймні двох громадянських воєн. Війна перша – поміж українськими націонал-соціалістами, з одного боку, та російськими і українськими інтернаціонал-соціалістами – з другого. Ще одна війна – це війна українських ліберальних демократів та їхніх російських союзників і українських націонал-соціалістів, яких підтримували українські ж більшовики та їхні московські верховоди.

Нарешті чи не на найважливішу серед інших воєн, на війну «під сподом» звернув увагу В. Савченко. Дослідник вважає: проголошення федерації з Росією було вигідно Франції. «Але, – вказує він далі,– це був остаточний розрив з масонською групою Петлюри – Ніковського, яка розуміла, що такий крок гетьмана приведе до вже не контрольованого масонами загального повстання, яке могло привести до приходу в Україну більшовиків. Масони групи Петлюри вважали, що Україна повинна розвиватися самостійно і навіть виявити собою приклад першої “масонської революції”».[247]

Одним словом, «усе змішалося в домі Облонських»…

Данный текст является ознакомительным фрагментом.