Alasdair Mhic Cholla Ghasda (trad. Scottish)

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Alasdair Mhic Cholla Ghasda (trad. Scottish)

Alasdair Mhic o ho

Cholla Ghasda o ho

As do laimh-s’ gun o ho

Earbainn tapaidh trom eile

S?ist:

Chall eile bho chall a ho ro

Chall eile bho chall a ho ro

Chall eile huraibh i chall a ho ro

‘S haoi o ho trom eile

As do laimh-s’ gun o ho

Earbainn tapaidh o ho

Mharbhadh Tighearna o ho

Ach-nam-Brac leat trom eile

Mharbhadh Tighearna o ho

Ach-nam-Brac leat trom eile

Chuala mi’n de o ho

Sgeul nach b’ait leam trom eile

Chuala mi’n de o ho

Sgeul nach b’ait leam o ho

Glaschu a bhith o ho

Dol ‘na lasair trom eile

Glaschu a bhith o ho

Dol ‘na lasair o ho

‘S Obair-Dheathain o ho

‘N deidh a chreachadh trom eile

Примечание: песня из альбома «Желтые ботинки».