Українська держава і жиди

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Українська держава і жиди

Від перших днів революції в Росії, що її започаткували українські вояки з Волинського полку лєйбгвардії в березні 1917 року, в Петрограді, Україна проклямувала свою незалежну державу. В Києві постала Українська Центральна Рада, з лона представників політичних партій, станових організацій та військових делегатів, під проф. Михайла Грушевського. Отже, волею цілого українського народу, ця рада прийняла характер тимчасового парляменту України, проклямувала Україну спочатку автономною, а пізніше суверенною державою, покликала свій уряд і дала цій новій державі все законодавство. Окрім того, що українсько-жидівські відносини, як ми вже бачили, аж до вибуху війни не були унормовані з жидівської вини, молода Українська Народна Республіка своїм законодавством забезпечила всі права жидівської меншини в Україні, НА РІВНІ З УКРАЇНЦЯМИ. Жидам було дане місце в Центральній Раді та створено спеціяльне міністерство жидівських справ в уряді, що його чолили жиди. Мало того, навіть на грошових банкнотах УНР, були видруковані жидівські написи, поруч з українськими. Крім жидівського міністерства, жиди брали рівноправну з українцями участь у решті уряду та дипломатичній службі молодої держави.

Це не була якась спеціяльна акція в бік жидів. Українці, чи це подобалося жидам чи ні, самі здобулися на свою державу, самі нею керували, мали поважну силу і мали повне право та всі можливості видати зовсім інші закони та повести зовсім іншу політику супроти жидів. Отже, вищезгадане законодавство, це була зовсім нормальна річ, котра свідчить про те, на яких основах український народ будував свою демократичну державу. Якже ж до цієї держави поставилися жиди в Україні, Росії та світове жидівство? Царської системи жиди не любили, бо вона їх переслідувала та не допускала до політики. Тому, коли вибухнула революція, жиди в Україні поділилися на три табори: українсько-державницький, що обстоював право України на її державність, незалежну від Росії; республікансько-федеративний, що повалив царську систему, але всіма силами намагався тримати Україну в складі Російської імперії; большевицький, що боровся за радикальну зміну всього соціяльного ладу та поворот України в склад комуністичної Росії. Руху царських білих генералів жиди зовсім не підтримували. Жиди мали багато партій та різних організацій. Деякі з цих організацій у цілості стали на українські позиції, деякі тільки частинно, а деякі повністю боролися проти України. Це було залежне від того, які погляди заступала більшість членства тих організацій.

Перший табір, заложений з вищої малочисельної молодої інтелігенції, був зовсім не популярний серед решти єврейського населення та світового жидівства. Другий табір, зложений з багатших кляс та консервативної старшої вищої інтелігенції, був більше популярний, але слабо зорганізований та замало активний. Він втратив свої позиції разом з тимчасовим урядом Керенського. Отже, до вирішального голосу, прийшов третій табір жидівських большевиків, зложений з великого числа інтелігенції та пролетарських мас. Стратегія і тактика російських большевиків давала цьому таборові не тільки право участі в політиці, але навіть ведучу ролю. Коли світове жидівство побачило, що концепція Керенського провалилася, стало підтримувати також і назовні большевицьку концепцію та її нову комуністичну державу, як нову форму великоросійської імперії.

Табір жидівських большевиків в Україні (під проводом таких своїх визначних діячів, як Борнштейн-Троцький, брати Каґановичі, Лівшиц, Бош, Квірінґ, Косіор, Ягода, Ізааков-Крайсберґ, Люксенбурґ, Лугановський, Баліцкий, Ґрінвіч, Рухімовіч, Конн, Ґопнер, Межилук, Аврен, Епштайн, Авсьом, Ґоровіц та інші з першої провідної ґарнітури і багато тисяч людей з другої та третьої ґарнітур) — оволодів усім жидівським пролетаріятом, стероризував решту жидівського населення і зробився найзапеклішим ворогом Української держави. З уваги на те, що українські робітники твердо стояли за Центральну Раду, а російських робітників тоді в Україні було ще дуже мало, за всієї геніяльности Леніна, його партія ніяк не могла захопити України державним переворотом, як це було в Росії, бо в Україні большевицьким ідеям не було на кого спертись у народі. Це виявив Перший з’їзд рад робітничих і солдатських депутатів, що його скликали в Києві 17-го грудня 1917 року большевики, де на 2.000 делегатів виявилося тільки 60 большевиків неукраїнського роду. Напередодні цього з’їзду російський «Совнарком» вислав ультиматум до Центральної Ради: якщо вона за 48 годин не передасть усієї влади в Україні «совєтам», тоді «совєцька» Росія розпочинає війну проти України. Натомість большевицькі делегати на з’їзді поставили до схвалення резолюцію про розпущення Центральної Ради та проклямування влади совєтів в Україні. Центральна Рада ультимат відкинула, а з’їзд рад робітничих і солдатських депутатів найгостріше осудив ультимат Леніна, відкинув пропозицію большевиків про розпущення Центральної Ради та ухвалив постанову про повну довіру до останньої. Тоді Лєнінові залишалась тільки одна рада: оголосити Україні війну та здобувати її територію російською армією ззовні і червоною партизанщиною зсередини.

Червона армія під командою комісара Антонова (що пізніше прибрав собі українське псевдо «Овсієнко», бо Росія уклала мир з центральними державами і не мала права вести війну) та полковника царської армії Муравйова, отримала наказ «Совнаркому» виконати першу частину цього стратегічного пляну. Натомість другої частини росіяни просто не мали в Україні ким виконувати. І тут їм стала в колосальній нагоді жидівська большевицька організація, що була широко розгалужена особливо по великих містах України, під загальним керівництвом Лєбєдєва, братів П’ятакових та Євгенії Бош. Чим переймалися тоді 4 єврейські організації — про це свідчить нам сьогодні жидівський історик: «...на спільному засіданні Київського ревкому та губкому партії був створений підпільний Центральний штаб червоних повстанців України, котрий накладав безпосередній зв’язок з Червоною Армією. Повстанський штаб, проводив успішну розвідувальну роботу... Розвідна інформація, що її здобував штаб, передавалася Совєцькому командуванню. Створив цілу мережу партизанських відділів на лівому і правому берегах Дніпра, постачав їх зброєю, грішми, та керував їхніми бойовими операціями...».

Армія молодої української держави цілих три роки вела криваву боротьбу проти армій Лєніна і Дєнікіна, як зовнішніх ворогів. І коли остаточно вона з виснаження впала, то тут колосальну ролю відіграли 5-ті колони большевицької партії, як внутрішній ворог, у котрих головне ядро спочатку становили жидівські большевики. В бою військ отамана Зеленого під Трипіллям з червоними, був оточений та витоплений цілий комсомольський батальон, що складався з самих лиш молодих жидів. І так було всюди. Перед тим, як захопити якусь територію, вони шпигували там, провадили диверсії та повстання, а по тому, як червоні війська захоплювали території, ставали комісарами, діяли в органах ЧеКа, адміністрації та вступали до лав Червоної армії, котра тоді поповнювалась елементами, завдячуючи негайній мобілізації. Як відбувалася співдія регулярної армії з червоними партизанами, про це говорить той сам совєцький історик: «По закріпленні своїх позицій у Донбасі, Криворіжжю, Харкові, Катеринославі та інших пунктах Лівобережжя, Українські Совєцькі війська (під командою таких «українських» генералів, як Антонов, Муравйов, Єгоров і Березін Т.Б.В.), 18-го січня 1918 року, завдячуючи червоногвардійцям Москви, Петрограда й Мєнська розпочали переможний наступ на Київ, за повне визволення України від панування націоналістичної Ради... Контрреволюційні війська Центральної ради, не зважаючи на своє безвиглядне становище, довго ставили одчайдушний спротив... а 28-го січня в Києві вибухнуло збройне повстання київських робітників проти контрреволюційної Центральної Ради...»

[1957]