Михаил Харитонов Обсосанный лимон

Михаил Харитонов

Обсосанный лимон

История потребления от Брежнева до наших дней