Література про В. О. Голубовича

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Література про В. О. Голубовича

Балабольченко А. Всеволод Голубович і справа УПСР. – К., 1993.

Бевз Т. Між романтизмом і реалізмом (сторінки історії УПСР). – К., 1999.

Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник. – К., 1997.

Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. – К., 1998.

Винниченко В. Відродження нації. – К. – Відень, 1920 (репринтне відтворення – К., 1990). Ч. І—III.

Голубович Всеволод // Енциклопедія українознавства. – Т. 2. – Львів, 1993.

Голубович Всеволод // Короткий довідник з історії України. – К., 1994.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К. – Відень, 1920 (репринтне відтворення – К., 1990).

Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 pp. – Т. І. – Ужгород, 1932.

Підкова І. 3., Шуст Р. М. Довідник з історії України. – К., 1993.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія. – К., 1997.

Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки: В 4-х т. – Т. І—II. – Харків, Київ, 2008, 2009.

Стрельський Г., Трубайчук А. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти. – К., 1996.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – У 2-х т. – Т. І. – К., 1996, 1997.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. – Т. І—II. – Прага, 1921.

Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.