Література про В. М. Чехівського

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Література про В. М. Чехівського

Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: Бібліографічний довідник. – К., 1998.

Винниченко В. Відродження нації. – Ч. III. – Київ – Відень, 1920 (репринтне відтворення – К., 1990).

Гунчак Т. Україна: Перша половина XX ст.: Нариси політичної історії. – К., 1993.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918—1920. Документи і матеріали. – У 2-х т. – Т. 1—2. – К., 2006.

Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 – Т. І—II. – Ужгород, 1930, 1932.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917—1921. – Т. І—II. – Прага, 1942.

Млиновецький Р. Нариси з історії визвольних змагань 1917—1918. —Львів, 1994.

Наріжний С. Українська еміграція. – Прага, 1942.

Революция на Украине по мемуарам белых // Сост. Алексеев С. А. – М.—Д., 1930.

Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки: В 4-х т. – Т. І—IV. – Харків – Київ, 2008—2010.

Спілка визволення України: Стенографічний звіт судового процесу. – ДВОУ, 1931.

Українська загальна енциклопедія: Книга знання. Львів – Станіслав. – Т. 3. – Коломия, 1931.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у 2-х т. – Т. 1—2. —К., 1996.

Уряди України в XX ст. Науково-документальне видання. – К.,2001.

Фещенко-Чопівський І. Хроніка мого життя. – Житомир, 1992.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. – Т. IV. – Прага, 1921, 1922.

Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.