Література про А. М. Лівицького

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Література про А. М. Лівицького

Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник. – К., 1998.

Винниченко В. Відродження нації. – Ч. III. – К. – Відень, 1920 (репринтне відтворення – К., 1990).

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

Державний центр Української Народної Республіки в екзилі. Статті і матеріали. – Філадельфія – Київ – Вашингтон, 1993.

Енциклопедія українознавства. Словникова частина. – Т. 2. – Львів, 1994.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917—1921. – Т. І—III. – Прага, 1942.

Наріжний С. Українська еміграція. – Прага, 1942.

Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. У 3-х томах. – Т. 2. – К., 1995.

Революция на Украине по мемуарам белых. – М.—Л., 1930.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918—1920 pp.). – К., 1999.

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали у 2-х т. – К., 1996, 1997.

Стрельський Г., Трубайчук А. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти. – К., 1996.

Українська загальна енциклопедія: Книга знання. – Львів – Станіслав – Коломия, 1931. – Т. 2.

Уряди України у XX ст. Науково-документальне видання. – К., 2001.

Фещенко-Чопівський І. Хроніка мого життя. – Житомир, 1992.

Шульгін О. Без території. Ідеологія та чин уряду УНР на чужині. – К., 1998.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.